Ako zostaviť úspešný inzerát?


Či už ste sa rozhodli inzerovať sami alebo prostredníctvom našej služby, správne zostavenie inzertného textu je vždy základným predpokladom efektívnej inzercie. Tu si uvedieme niekoľko tipov, ako najlepšie zostaviť úspešný inzerát.
 
 
Nadpis inzerátu - Titulok
 
Nadpis je jeden z najdôležitejších prvkov celého inzerátu. Nadpis musí výstižne a stručne ponúkanú vec alebo službu popisovať, pričom cieľom je upútať pozornosť návštevníka inzertného servera. Podľa nadpisu sa potenciálny "kupec" rozhodne, či sa o ponúkanom predmete/službe chce dozvedieť viac informácií alebo nie, a či si teda inzerát ďalej rozklikne a prípadne danú vec/službu kúpi.

Dĺžka nadpisu býva na inzertných serveroch často obmedzená, väčšinou sa inzerent musí s nadpisom vojsť do 50 znakov. Nie je to veľa, ale pre vytvorenie krátkeho, pútavého a vystihujícího titulku je to plne postačujúce. Využívajte pokiaľ možno celú dĺžku nadpisu, krátke titulky bývajú často nič nehovoriace. Ukážme si to na nasledujúcom príklade:

Zle: "Predám auto"

Zle: "Predám Škodu Fabiu s motorom 1,9 TDi, výkonom 74kw, vyrobený v roku 2008, po prvom majiteľovi"

Správne: "Škoda Fabia combi 1,9 TDi, 74kw, 2008, 1. majiteľ"

V prvom prípade je titulok krátky a veľmi všeobecný. Nemožno z neho vyčítať, o aký typ automobilu konkrétne ide a aké sú jeho hlavné špecifiká. V druhom prípade už vieme, o aký konkrétny typ auta sa jedná, avšak tu je titulok až príliž obsiahly a priveľmi dlhý. Nemusíte špecifické údaje zbytočne popisovať, ten kto auto kupuje vie, že hodnota 1,9 TDi udáva objem a typ motora, že 74kw je výkon apod. Ak chcete, môžete sa takto rozpísať v samotnom texte inzerátu, avšak v nadpise pre tieto popisky ("s motorom", "výkonom", "vyrobený v roku"...) nie je dostatok miesta, ak tu chceme uviesť iné dôležité informácie. Nadpis sme teda v treťom prípade vhodne upravili tak, že je výstižný, stručný, obsahuje hlavné špecifické údaje a má prijateľnú dĺžku.

Zbytočné je uvádzať v titulku aj výrazy ako "predám" alebo "kúpim"; to, či sa jedná o ponuku alebo dopyt sa zadáva na každom inzertnom serveri zvlášť. Slová v nadpise nijako neskloňujte ani nečasujte, podstatné mená uvádzajte, pokiaľ možno, vždy v prvom páde. Ak totiž niekto bude Váš inzerát vyhľadávať, bude pravdepodobne zadávať výraz "Škoda Fabia" a nie výraz "Škodu Fabiu".
 
 
Text inzerátu - Popis
 
Samotný text inzerátu je hlavnou časťou celého inzerátu. V popise detailne informujete o tom čo ponúkate, prípadne dopytujete. Nebojte sa rozpísať - pokúste sa uviesť maximum relevantných informácií o predávanej veci alebo službe. Uveďte všetky dôležité parametre predávaného predmetu, prípadne vhodne popíšte ponúkanú službu a uveďte jej hlavné špecifiká.

Text inzerátu by nemal byť príliš krátky, ale ani extrémne dlhý. V krátkom inzeráte o jednej alebo dvoch vetách pravdepodobne daný predmet dostatočne nepopíšeme, navyše príliš krátky text môže na inzertnom serveri trochu zaniknúť v záplave iného obsahu. Na druhú stranu sa však vyvarujte zbytočne dlhému textu o niekoľkých tisícoch znakoch. Takto dlhý inzerát čitateľ spravidla ani do konca nedočíta v tom lepšom prípade, v tom horšom prípade takto dlhý inzerát ani čítať nezačne. Ideálna dĺžka textu inzerátu je do 1000 znakov. V tejto dĺžke je možné predmet alebo službu dostatočne popísať, bez toho aby ste čitateľa zbytočne zaťažovali zdĺhavým textom alebo naopak, aby inzerát z dôvodu krátkeho popisu na serveri zanikol medzi iným obsahom. Na nemalom množstve inzertných serverov je dĺžka textu tiež obmedzená, spravidla býva hranicou práve 1000 znakov. Pri dlhších inzerátoch sa tak môže stať, že je text nevhodne skrátený napr. uprostred slová alebo vety.

Nebojte sa svojim inzerátom zaujať, chcete predsa Váš predmet alebo službu predať! Inzerát je určitý typ reklamy alebo reklamného oznámenia a hlavným účelom reklamy je, aby potencionálneho kupcu oslovil. Preto píšte inzerát bez gramatických chýb - inzerát s gramatickými chybami nepôsobí príliš dôveryhodne. Na začiatku viet používajte vždy veľké písmená a vyvarujte sa nespisovných výrazov.

Ak to daný inzertný server vyložene nezakazuje alebo ak pre to nemáte osobné či iné dôvody, uvádzajte v texte inzerátu kontaktné údaje. Uľahčíte a urýchlite tým tak komunikáciu medzi Vami a prípadným kupcom Vášho predmetu alebo služby. Tiež uvedenie ceny priamo do textu inzerátu nie je nikdy na škodu, aj keď ju možno zadať ešte niekde inde. Ak predmet alebo službu nechcete alebo nemôžete konkrétne vyčísliť, môžete namiesto toho uviesť aspoň slovný údaj napr. cena dohodou, zadarmo alebo cenu ponúknite. Pre úplnosť môžete do textu inzerátu uviesť obec alebo oblasť, pre ktorú Vaša ponuka platí; prípadne môžete špecifikovať aj možnosti odberu alebo spôsob dodania Vášho predmetu či služby.
 
 
Objednávka inzercie