Cenník vkladanie inzerátov


 
 
Ceny za vloženie súkromného inzerátu:

20 inzertných serverov 8.6 € 200,- Kč
30 inzertných serverov 12 € 280,- Kč
40 inzertných serverov 15.6 € 360,- Kč
50 inzertných serverov 19 € 440,- Kč
Čo je považované za súkromnú inzerciu?
Súkromnú inzerciou sa rozumie inzercia, ktorá neslúži pre komerčné účely. Inzerent musí prostredníctvom inzerátu ponúkať alebo dopytovať konkrétny premet; všetky inzeráty obsahujúce alebo propagujúce konkrétne webové stránky sú vyhodnocované ako komerčné. Výnimku tvoría inzercie a webové stránky chovateľov a chovateľských staníc, tieto inzeráty sú vyhodnocované ako súkromné​​.Ceny za vloženie komerčného inzerátu:

20 inzertných serverov 13 € 300,- Kč
30 inzertných serverov 17.4 € 400,- Kč
40 inzertných serverov 21.8 € 500,- Kč
50 inzertných serverov 26.2 € 600,- Kč
Čo je považované za komerčnú inzerciu?
Komerčnou inzerciou sa rozumie inzercia, v ktorej inzerent ponúka predmety alebo služby komerčného charakteru a inzerát do istej miery plní funkciu reklamy. Tieto inzeráty môžu obsahovať a propagovať konkrétne webové stránky. Za komerčné inzeráty tiež považujeme inzeráty s tématikou chudnutie, erotické inzeráty, práca doma a rôzne druhy privyrobenia a všetky služby.
 
Cena zodpovedá jednorazovému vloženiu inzerátu na zvolený počet inzertných serverov, inzerát sa bude na inzertných portáloch zobrazovať v priemere dva až tri mesiace.
 
 
 
Ceny doplnkových služieb:
 
Alternácia textu 4 € 200,- Kč
Vytvorenie alternačního textu 8 € 400,- Kč
 
 
 Nie sme platcami DPH, uvedené ceny sú konečné! Cenník platný od 1.1.2018.


Ako môžem za vkladanie inzerátov zaplatiť? - PLATOBNÉ METÓDY
 

 

Objednávka inzercie